Forskning är hörnstenen i all utveckling hos Braive

Utvecklare av morgondagens behandling

Braive är förankrat i över två decenniers forskning inom digital och traditionell behandling. Genom vår forskning och utveckling jobbar vi kontinuerligt fram nya metoder för att nå allt bättre behandlingsresultat.

Pionjärer genom innovation

Vårt huvudprojekt, ALEC2, i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Universitetet i Oslo (UiO), är ett exempel på vår innovativa metodik. Genom att överbrygga klinisk psykologi och datavetenskap strävar vi efter att utveckla nya behandlingsmetoder, för att säkerställa att vi blir bättre med varje behandling som sker på plattformen.

Kombinera självhjälp och professionell expertis

Braives plattform kombinerar självhjälpsverktyg med terapeutledda interventioner. Detta bidrar till att ge förbättrad tillgänglighet, skalbarhet och flexibilitet både för dem som behöver hjälp och för terapeuten som behandlar.

Kontinuerlig förbättring av behandling

Genom att integrera evidensbaserad behandling med dynamisk maskininlärning förfinar och förbättrar vi löpande effektiviteten i interventionerna på plattformen.

Symtomutveckling

Effekt av behandling

AI-driven användarsupport

Vår användning av AI säkerställer att våra användare kan utnyttja sin tid på bästa sätt genom att fokusera på det som är mest väsentligt. Detta tillvägagångssätt förbättrar inte bara behandlingsresultaten utan ökar också antalet patienter som varje terapeut kan hjälpa med god effekt.

Använd data för insikt och förbättring

På Braive är vi dedikerade till att förstå vilka behandlingskomponenter som är effektiva och vilka som inte är det. Vårt datadrivna arbetssätt möjliggör kontinuerlig utvärdering och förbättring av våra tjänster. Detta för att säkerställa att alla våra användare ska dra nytta av de lärdomar som dras.

Braives plattform säkerställer effektiv vård