Integritetspolicy

Uppdaterad senast: 2021-04-14

Tack för att du väljer att vara en del av Braive (”Braive”, ”vi”, ”oss” eller ”vårt”). Braive ansvarar för att skydda din integritet med hänsyn till de personuppgifter vi samlar in från dig. Vänligen läs denna integritetspolicy noggrant för att förstå hur vi samlar in, använder och delar din personliga information. Har du några frågor eller funderingar kring denna sekretesspolicy eller vår praxis när det gäller din personliga information, vänligen kontakta oss på [email protected].

Tack för att du använder vår hemsida (”Hemsidan”), plattform (”Plattformen”), appen (”Appen”) och andra tjänster (tillsammans, våra ”Tjänster”) som tillhandahålls av Braive AS, som ligger på Tollbugata 24, 0157 Oslo. I Sverige bedrivs all vård av Braive AS dotterbolag; Braive Healthcare AB, org.nr. 559238-9745. Som registrerad vårdgivare står bolaget under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och följer all lagstiftning och bestämmelser som gäller för verksamhet inom Hälso- och Sjukvårdsområdet.

Vi tar din rätt till integritet på allvar. I denna integritetspolicy vill vi på ett så tydligt sätt som möjligt förklara vilken information vi samlar in, hur vi använder denna information och vilka rättigheter du har i denna förbindelse.

Denna integritetspolicy gäller all personupplysningar som är samlad genom våra tjänster (som definierat ovan gäller vår Hemsida, Plattform och App) samt andra relaterade tjänster såsom försäljning, marknadsföring och evenemang.

Denna integritetspolicy kan kompletteras med ytterligare bestämmelser om  sådana bestämmelser specifikt anges under enskilda områden av tjänsten.

1. Vilken information samlar vi in?
1.1 Informationen du ger till oss

Vi samlar in personlig information som du frivilligt tillhandahåller oss när du registrerar och använder dig av våra Tjänster, eller på annat sätt kontaktar oss.

Den personliga informationen vi samlar in beror på sammanhanget för din interaktion med oss och våra Tjänster, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga informationen vi samlar in kan innehålla följande:

Personlig information tillhandahållet av dig:

 • Namn
 • Användarnamn
 • Lösenord
 • E-post
 • Telefonnummer (om du anger det)
 • Ålder
 • Information om vad du godkänner (t.ex. användarvillkor)
 • Resultat från enkäter
 • Kommentarer, feedback, meddelanden eller annat innehåll som du skickar till våra Tjänster.

Betalningsinformation som angivits av dig: Vi samlar in nödvändig betalningsinformation när du gör ett köp, såsom kortnummer (t.ex. kreditkortsnummer) och säkerhetskoden kopplad till betalkortet. All betalningsinformation hanteras av Stripe. Du hittar deras integritetspolicy här: https://stripe.com/en-gb-se/privacy

Patientdata tillhandahållet av dig:

 • Resultat från enkäter (information om din hälsa)
 • Personuppgifter och patientdata som erhållits från aktiviteter i våra behandlingsprogram.
1.2 Automatiskt insamlad information

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller på något annat sätt använder våra Tjänster. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller kontaktinformation) men kan innehålla enhets- och användningsinformation, såsom din IP-address, webbläsare- och enhetsegenskaper, operativsystem, språkpreferens, hänvisningsadresser, enhetsnamn, plats, information kring hur och när du använder våra tjänster och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av våra Tjänster, för felsökning och för vår interna analys- och rapportering.

Vi samlar också in information via cookies och liknande tekniker. En cookie är en textfil som lagras på din dator eller mobila enhet av en webbplats server. Varje cookie innehåller anonymiserad information om hur du använder vår Hemsida och våra Tjänster, vilket gör att vi kan förbättra din användarupplevelse när du använder våra Tjänster.

Det är möjligt att inaktivera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Men, om du blockerar vissa kakor kan det hända att du inte kan registrera dig, logga in på-, eller utnyttja våra Tjänster till fullo.

Informationen vi samlar in:

Logg- och användningsdata: Logg- och användningsdata är tjänsterelaterad, diagnostisk, användnings- och prestationsinformation som våra servrar automatiskt samlar in när du använder våra Tjänster och som vi registrerar i loggfiler. Beroende på hur du interagerar med oss ​​kan denna logg- och användningsdata innehålla din IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp och inställningar och information om din aktivitet i våra Tjänster (såsom datum och tidsstämplar kopplade till den aktuella användaren, visade sidor, sökningar och andra åtgärder du vidtar, t.ex. vilka funktioner du använder), information om enhetshändelser (som systemaktivitet, felrapporter (kallas ibland ”kraschdumpar”) och hårdvaruinställningar).

Enhetsdata: Enhetsdata är information om din dator, telefon, surfplatta eller annan enhet du använder för att komma åt våra Tjänster. Beroende på vilken enhet som används kan denna enhetsinformation innehålla information som din IP-adress (eller proxyserver), enhets- och applikationsidentifieringsnummer, plats, webbläsartyp, maskinvarumodell, internetleverantör och/eller mobiloperatör, operativsystem och i systemkonfiguration.

1.3 Information insamlad via vår App

Om du använder Appen samlar vi in följande information:

 • Mobil enhetsdata: vi samlar automatiskt in enhets- (såsom ditt mobila enhets-ID, modell och tillverkare), versions- och systemkonfigurationsinformation, operativsystem, enhets- och applikationsidentifieringsnummer, webbläsartyp och version, maskinvarumodell, internetleverantör och/eller mobiloperatör och IP-adress (eller proxyserver). Om du använder Appen kan vi också samla in information om telefonnätverket som är kopplat till din mobila enhet, din mobila enhets operativsystem eller plattform, vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika enhets-ID och information om de funktioner du öppnade i Appen.
 • Pushnotiser: vi kan begära att skicka pushnotiser om ditt konto eller vissa funktioner i Appen. Du kan välja att ta bort den här typen av kommunikation genom att stänga av dem i enhetens inställningar.

Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av Appen, för felsökning och för vår interna analys- och rapportering.

2. Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Nedan ger vi en översikt över vilka typiska syften vi behandlar personuppgifter för samt vårat rättsliga underlag för detta.

Det rättsliga underlaget för de följande aktiviteter och syften är [vår kontraktuella förbindelse till att leverera Tjänsterna till dig]:

 • För att hantera användarkonton: vi kan använda din information för att hantera ditt konto och se till så att det fungerar som det ska.
 • Tillhandahålla våra Tjänster till dig, t.ex. ge åtkomst till eller leverera våra Tjänster, behandla eller fullfölja en beställning, eller administrera enkäter och behandlingsprogram.
 • Tillhandahålla Teknisk support och annan support för att hålla tjänsterna trygga och säkra.
 • Hjälpa dig få svar på dina frågor, kommentarer eller problem.
 • För att aktivera kommunikation mellan användare och kliniker: Vi kan använda din information för att möjliggöra kommunikation mellan användare och kliniker om du godkänner detta när du använder specifika funktioner i våra Tjänster.
Det rättsliga underlaget för de följande aktiviteterna och syften är GDPR art.6 nr. 1f), som ger tillgång till att behandla personuppgifter som är nödvändiga för att tillvarata vårt berättigade intresse. Vårt berättigade intresse i detta sammanhang är att vidareutveckla våra Tjänster:
 • Förbättra, utvärdera och uppdatera våra Tjänster och utveckla nya Tjänster.
 • Samla in feedback: vi kan använda din information för att efterfråga feedback från dig och för att kontakta dig angående din användning av våra Tjänster.
 • Identifiera och analysera användartrender, inklusive för forskning, revision och rapportering.
 • För att skicka administrativ information till dig: vi kan använda din personliga information för att skicka information om ändringar eller uppdateringar av våra Tjänster samt information om ändringar av våra villkor.

Det rättsliga underlaget för de följande aktiviteterna och syften är ditt samtycke:

 • Erbjuda dig viktiga nyheter, anpassat innehåll och individuell uppföljning för att göra våra Tjänster mer relevanta för dina intressen och behov.
 • Bekräftelsemeddelande kopplat till möte med vårdgivare.
3. Hur skyddar vi din information?

Braive har som personuppgiftsansvarig ansvar för säkerheten av dina personuppgifter med avseende på konfidentialitet, integritet och tillgänglighet, enligt artikel 5 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Personuppgifterna vi samlar in och behandlar lagras säkert i enlighet med GDPR. Våra Tjänster använder inbyggt dataskydd vid produktutveckling, som tar hänsyn till integritet i alla faser av processen.

Vi förhindrar obehörig åtkomst, modifiering och olaglig förstörelse av information vi har. Vi använder industristandardtekniker för att skydda mot obehörig åtkomst av data vi lagrar om dig, inklusive personuppgifter.

Vårt system raderar automatiskt data äldre än fem år, även om du är en aktiv brukare.

4. Kommer din information att delas med tredjeparter?

Den bearbetade informationen lagras på servrar som drivs av Microsoft. Ett separat avtal mellan Microsoft och Braive styr vilken information de har tillgång till och hur den ska behandlas.

Braives anställda kommer bara i kontakt med dina personuppgifter när det är nödvändigt för en säker drift av våra Tjänster, och i fall där du vill att vår personal ska hjälpa dig att använda Braive.

Anställda på Braive och Microsoft (som databehandlare) har tystnadsplikt.

Du behåller äganderätten till den personliga informationen (”Ditt innehåll”) som du laddar upp, och vi delar inte ditt innehåll med någon annan än vår samarbetande databehandlare och eventuell tredje part som är kopplad till ett av våra forskningsprojekt. Ditt innehåll förblir säkert hela tiden och krypteras eller avidentifieras innan det når vår databehandlare eller andra involverade tredje parter.

För forskningsändamål kommer vi att dela anonymiserade testresultat med forskningspartners. Den extraherade informationen kommer från flera enkäter, vilket inte lämnar några spår om svararens identitet (t.ex. identifikationsnummer eller IP-adress). För information om våra forskningsprojekt och partners, gå till Om oss.

Gällande forskningsändamål delar vi testresultat med forskningspartners. Den valda informationen kommer från flera frågeformulär som inte lämnar spår om respondentens identitet (t.ex. ID-nummer eller IP-address). För information om våra forskningsprojekt och partners, gå till Om oss.

Om du har fått tillgång till Braive via en institutionssponsrad prenumeration, ett företag eller annan affärsenhet kan viss användningsinformation samlas in via prenumerationstjänsten (t.ex. aggregerad och anonymiserad data om kursen du rapporterade). Data delas även med din institution i samband med användningsanalys, prenumerationshantering, programhantering, testresultat och i samband med kostnadsallokering och avdelningsbudget. Information, begränsad till en bekräftelse på att du har fått behandling hos Braive, kan rapporteras till ditt försäkringsbolag i de fall försäkringen kräver att registrering är ett krav för att du som kund ska kunna få använda Braive kostnadsfritt.

5. Vilka är dina sekretessrättigheter?

Eftersom det rättsliga underlaget för vår behandling är ditt samtycke, kan du när som helst återkalla detta genom mail till [email protected]. Om du återkallar ditt samtycke till behandling av personuppgifter när du använder våra Tjänster kommer du inte att kunna komma åt innehållet som kräver inloggning.

Vissa funktioner i våra Tjänster (den så kallade Mentala Hälsochecken) inkluderar frågeformulär med flera val där endast automatiserad bearbetning används för att bestämma resultat och rekommendationer.

Du har rätt att få tillgång till din lagrade personliga information. Du har också rätt att uppdatera eller ändra felaktig personlig information, och att radera informationen. Om du vill se eller ändra din information eller om du vill dra tillbaka ditt samtycke och radera din personliga information, skicka ett e-postmeddelande till [email protected]. Vi svarar dig inom 30 arbetsdagar.

Som registrerad användare har du i inloggat läge tillgång till din kontoinformation och kan göra korrigeringar eller uppdateringar. När du är inloggad har du tillgång till alla personuppgifter om dig som finns i tjänsten.

Om du misstänker att vi behandlar dina personuppgifter olagligt har du rätt att upprätta klagomål till Datatilsynet (se www.datatilsynet.no). Vi uppskattar dock om du vänder dig till oss först, så att vi kan avklara eventuella missförstånd.

Om du vill återkalla ditt samtycke och radera din personliga information skickar du ett mejl till [email protected]. Vi kommer att inaktivera din profil och permanent radera all information om dig från våra servrar, inklusive reservserver, inom 30 arbetsdagar. Om du har varit inaktiv i mer än fem år kommer din användarprofil tillsammans med all din personliga information, att raderas automatiskt. När din personliga information har raderats kan den inte återställas igen.

Vårt system raderar automatiskt data som är äldre än fem år, även om du är en aktiv användare.

Om du efter fem år vill logga in igen måste du skapa en ny användarprofil.

6. Gör vi ändringar i vår integritetspolicy?

Denna integritetspolicy kan uppdateras regelbundet. Eventuella ändringar kommer att publiceras på den här sidan och om ändringarna är väsentliga kommer vi att meddela dig. Vi rekommenderar att du besöker denna sida på vår webbplats regelbundet för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

7. Cookiepolicy

Denna cookiepolicy förklarar hur Braive (”vi”, ”oss” och ”vårt”) använder cookies och liknande tekniker för att känna igen dig när du besöker vår hemsida https://braive.com/, (“Hemsida”). Här förklaras vad dessa tekniker är och varför vi använder dem, liksom dina rättigheter att kontrollera vår användning av dem.

7.1 Vad är cookies?

Vår Hemsida använder Cookies. Cookies är små datafiler som lagras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats. Cookies används i stor utsträckning av webbplatsägare för att få deras webbplatser att fungera, eller för att arbeta mer effektivt, samt för att tillhandahålla rapporteringsinformation. De hjälper också till att behålla dina val när du navigerar på vår webbplats eller återvänder till den vid ett senare tillfälle.

 • Nödvändigt: Nödvändiga cookies är grundläggande för att webbplatsen ska fungera korrekt. Dessa cookies säkerställer grundläggande funktioner och säkerhetsfunktioner på webbplatsen, anonymt.
 • Analys: Analytiska cookies används för att förstå hur besökare interagerar med hemsidan. Dessa cookies hjälper till att tillhandahålla information om mätvärden, såsom antal besökare, avvisningsfrekvens, trafikkälla etc.
 • Funktionella:Funktionella cookies hjälper till att utföra vissa funktioner, som att dela hemsidans innehåll på sociala medieplattformar, samla in feedback och andra funktioner från tredje part.
 • Prestanda: Prestandacookies används för att förstå och analysera hemsidans viktigaste prestandaindex som hjälper till att leverera en bättre användarupplevelse för besökarna.
 • Annons: Annonscookies används för att förse besökare med relevanta annonser och marknadsföringskampanjer. Dessa cookies spårar besökare över hemsidan och samlar in information för att tillhandahålla anpassade annonser.
 • Annat: Andra okategoriserade cookies är de som analyseras och som ännu inte har klassificerats i en kategori.
This cookie list has been created and updated by the Cookie Policy Generator.