En ny standard för behandling inom mental hälsa

Braive erbjuder en AI-driven plattform som möjliggör en ny standard inom behandling av mental hälsa, där varje behandlingstillfälle utformas för optimal effekt.

Erbjud framtidens behandling idag

Förändra hur ni tillhandahåller behandling inom mental hälsa med Braives banbrytande diagnostiska verktyg, skräddarsydda behandlingar och datadrivet tillvägagångssätt. På så sätt säkerställer ni en precis och effektiv behandling för varje individ.

Ledande organisationer använder Braive

Användarupplevelsen
i Braive

Braives plattform leder terapeuter och patienter genom skräddarsydda behandlingsförlopp med hjälp av innovativa metoder och verktyg.

Hitta rätt behandling

Det AI-drivna diagnostiska verktyget kartlägger patientens symtom och utformar en personlig behandlingsplan baserat på framgångsrika utfall från liknande patientprofiler.

Behandlingsresan

I behandlingen guidas patienten genom engagerande aktiviteter, och håller terapeuten uppdaterad på symtomutveckling och det arbete som patienten gör på plattformen.

Braives Co-pilot

Co-piloten stöttar patienterna i deras behandling och ger terapeuten förslag på interventioner baserat på utvecklingen.

Ökad precision i behandling
med Briave

Braive står i spetsen för precision inom behandling av mental hälsa. Vi säkerhetsställer att varje individ får exakt den vård de behöver, precis när de behöver den. Genom vårt arbete inom forskning och implementation av modern teknologi skapar nya förutsättningar inom behandling av mental hälsa.

Vägledning till precision.

Vad tycker våra samarbetspartners om Braive?