Användarvillkor

Användarvillkoren gäller från och med 2017-07-01.

Välkommen till Braive

Tack för att du använder vår hemsida, våra program, tester och andra tilläggstjänster samlat under (“tjänster”) som genereras av Braive AS, lokaliserad på Tollbugata 8, 0152 Oslo, Norge. Dessa villkor berör alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder tjänsterna. Genom att använda våra tjänster godkänner du dessa villkor. Läs dem noggrant. Använd våra tjänster Genom att använda våra tjänster förstår du att Braive inte är en nödhjälps-tjänst och kan inte hållas ansvarig om tjänsten inte har någon effekt på dig. Att använda våra tjänster ger dig inte äganderätt till några immateriella rättigheter i våra tjänster eller det innehåll du får tillgång till. Om du väljer att boka tid med en av våra psykologer godkänner du att vi kopplar ihop dig med psykologen för att ni ska kunna genomföra säkra videosamtal och kommunicera via vår plattform. Du godkänner i och med bokningen också att vi ändrar kopplingen till en annan psykolog, i de fall din psykolog får förhinder eller vi behöver kommunicera med dig via vår säkra plattform. Du godkänner att den psykolog du är kopplad till har tillgång till dina resultat från den mentala hälsochecken och de program du går. Efter behandlingen är avslutad kommer din psykolog att ta bort sin koppling till dig och har därmed inte längre tillgång till dina resultat. Bli medlem Du kan registrera dig som en kostnadsfri användare. Efter att du har blivit medlem får du ett val att registrera dig på kurser/tjänster för en avgift. För att bli medlem måste du registrera dig med BankID och e-postadress eller e-postadress och lösenord. Du är ansvarig för att hålla ditt konto och lösenord konfidentiellt. Vi erbjuder och rekommenderar starkt användande av tvåfaktorsautentisering, om du inte väljer BankID som registreringsmetod. Information om användarens integritet anges i vår sekretesspolicy.Du måste vara minst 16 år för att anmäla dig som registrerad användare av våra tjänster. Individer under 16 år får endast använda tjänsterna med en förälder eller vårdnadshavares medverkan eller samtycke, under dennes personliga konto och på annat sätt i förbehåll för dessa villkor. Material som erbjuds genom produkterna Allt material och alla immateriella rättigheter (inklusive programvara och innehåll, nedladdat eller inte) som finns i tjänsterna ägs av Braive AS (eller våra dotterbolag och/eller tredjepartlicensrådgivare, om tillämpligt), om inte annat anges. Ljud- och video innehåll från våra tjänster som inte uttryckligen anges som nedladdningsbara får inte hämtas, kopieras eller distribueras. Avsluta vår relation Om du känner att du inte kan godkänna dessa användarvillkor eller några ändringar som görs i användarvillkoren ska du omedelbart sluta att använda tjänsten. Om du vill avsluta din användning av tjänsten, kontakta oss via [email protected]. Vi kan avsluta din användning av tjänsten om du inte följer dessa användarvillkor. Vi kan också återkalla tjänsten när som helst om vi ger dig ett rimligt skäl till att vi planerar att göra detta. Om du eller vi avslutar din användning av tjänsten eller om vi drar tillbaka tjänsten enligt beskrivningen i det här avsnittet kan vi radera all information vi har om dig. Du förlorar även rättigheten att använda tjänsten och tillgång till vårt innehåll. Vi kommer inte erbjuda dig ersättning för eventuella förluster. Våra garantier och ansvarsfriskrivningar Tjänsterna tillhandahålls på en “tillgänglig” och “i befintligt skick” basis. Det innebär att vi inte kan lova att din användning av tjänsterna blir avbruten, försenad eller är helt felfri. Ansvar för våra tjänster När lagen tillåter det, är Braive AS och Braive ASs leverantörer och samarbetspartners inte ansvariga för förlorade vinster, intäkter eller data, ekonomiska förluster eller indirekta, särskilda följdskador eller straffavgifter om tjänsten inte är tillgänglig eller om tjänsten inte uppfyller medlemmens förväntade kvalitet eller någon användning av tjänsten. Ingenting i dessa villkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för dödsfall eller personskada som härrör från vår försumlighet, bedrägeri eller förvrängning, av annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas av norsk lag. Länk till tredje part Om vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, levereras dessa länkar endast för din information. Braive har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller deras resurser. Vi kommer göra vårt yttersta för att säkerställa att länkar från tredje part inte innehåller felaktiga uppgifter. Vi tar dock inte ansvar för innehållet på webbplatser som är kopplade till vår hemsida. Vi är inte ansvariga för eventuella skador som kan uppstå i samband med användning av dem. Ändring av tjänsten Tjänsten kan ändras från en tid till en annan när vi utvecklar, förbättrar eller lägger till fler funktioner till tjänsten. Dessutom kan Braive tillfälligt eller permanent sluta tillhandahålla tjänsten eller funktioner i tjänsten till dig som användare. Dessa ändringar i tjänsten kan påverka dina tidigare aktiviteter på tjänsten och de funktioner du använder. Eventuella ändringar i tjänsten kan eventuellt innebära att dina delmoment inom tjänsten raderas eller återställs. Du godkänner att en viktig egenskap hos vår tjänst är att förändringar i tjänsten kommer ske över tid och detta är en viktig grund för att vi ska ge dig tillgång till tjänsten. När vi har ändrat i tjänsten kommer din fortsatta användning av tjänsten betyda att du acceptera ändringarna. Du är alltid fri att sluta använda tjänsten. Vi kan oavsett tidpunkt, efter eget beslut, ändra avgifter eller lägga till nya avgifter till någon av tjänsterna. Vi kommer, när det är möjligt och rimligt, kontakta dig för att informera dig om väsentliga ändringar i tjänsten. Om du inte accepterar ändringen kan du avbryta ditt medlemskap eller prenumeration genom att skicka ett mail till [email protected]. Kontakt, feedback eller klagomål Om du behöver kontakta Braive i samband med dessa användarvillkor eller gällande andra dokument som nämns i dem, skicka oss ett mail på [email protected]. Vi uppskattar att bli kontaktade av våra användare och är alltid intresserade av att lära oss om hur vi kan förbättra tjänsten. Om dessa villkor Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor eller eventuellt lägga till ytterligare villkor som gäller för tjänsten, till exempel på grund av ändringar i lagen eller ändringar i tjänsten. Du bör läsa villkoren regelbundet. Dessa ändringar styr förhållandet mellan Braive AS och dig. Det skapar inte några rättigheter för tredje part. Om du inte följer dessa villkor och vi inte vidtar åtgärder direkt betyder det inte att vi ger upp några rättigheter som vi kan ha (som att vidta åtgärder i framtiden). Om delar av användarvillkoren inte kan verkställas gäller resten av användarvillkoren fortfarande för vår relation. Eftersom vi är baserade i Norge kommer norska lagar att tillämpas på alla tvister och tolkningar av dessa användarvillkor. Allmän norsk domstol avgör över eventuella tvister som härrör från eller är relaterade till din användning av tjänsten. För information om hur du kontaktar Braive, besök vår kontaktsida eller kontakta oss på [email protected]. Om någon av villkoren inte kan verkställas, kommer våra övriga villkor fortsätta att gälla.