Användarvillkor

Användarvillkoren gäller från och med 2024-05-23.

Välkommen till Braive

Tack för att du väljer Braive AS, som finns på Tollbugata 8, 0152 Oslo, Norge. Dessa användarvillkor styr din tillgång till och användning av vår plattform för mental hälsa, vilket inkluderar olika verktyg och tjänster såsom anteckningsverktyg, sömndagbok, mindfulness-övningar, videomaterial och kommunikation för interaktion med terapeuter (kollektivt benämnda ””Tjänsterna””). Genom att få tillgång till eller använda våra Tjänster godkänner du att vara bunden av dessa villkor och vår sekretesspolicy.    

1. Godkännande av villkor

Genom att använda våra Tjänster bekräftar du att du har läst, förstått och godkänner dessa Användarvillkor. Om du använder Tjänsterna för en organisations räkning, godkänner du dessa villkor på organisationens  vägnar.  

2. Användning av våra tjänster

Tjänstebeskrivning: Vår plattform underlättar hantering av mental hälsa och kommunikation mellan klienter och terapeuter. Observera att Braive AS inte tillhandahåller medicinska tjänster. Restriktioner: Du får inte missbruka våra Tjänster, såsom att störa våra tjänster eller tillgå dem genom en metod annan än gränssnittet och instruktionerna vi tillhandahåller. Immateriella rättigheter: Allt material som tillhandahålls på plattformen, inklusive visuella gränssnitt, grafik, design, sammanställning, information och alla andra element i Tjänsterna skyddas av immateriella rättigheter som ägs av Braive AS och dess licensgivare.  

3. Konton och Medlemskap

Registrering: För att få tillgång till vissa funktioner i Tjänsterna måste du registrera dig och skapa ett konto. Du är ansvarig för att hålla din kontoinformation konfidentiell och för alla aktiviteter som sker på ditt konto. Du ska vara minst 16 år för att registrera dig som användare av Tjänsterna. Personer under 16 år bör endast använda Tjänsterna med medverkan och samtycke från en förälder eller vårdnadshavare, under sådan persons konto och i övrigt enligt dessa villkor.  

4. Innehåll

Ditt innehåll: Användare kan generera innehåll, inklusive text, bilder och video, medan de använder Tjänsterna. Du behåller alla rättigheter till och är ensamt ansvarig för innehållet du skapar. Användning av innehåll: Du ger Braive AS en licens att använda, kopiera, reproducera, bearbeta, modifiera, publicera, överföra, visa och distribuera ditt innehåll i samband med drift och tillhandahållande av Tjänsterna.  

5. Kostnader

Vissa aspekter av Tjänsterna kan innebära en kostnad. Vi kommer att tillhandahålla detaljer om eventuella kostnader och hur du betalar när du registrerar dig för dessa tjänster.  

6. Uppsägning och Avstängning

Dina rättigheter: Du kan sluta använda våra Tjänster när som helst. För att inaktivera ditt konto, vänligen kontakta oss på [email protected]. Våra rättigheter: Vi kan avbryta eller avsluta din tillgång till Tjänsterna om du bryter mot dessa villkor eller om vi beslutar att avveckla Tjänsterna.  

7. Länkar och Tjänster från tredje part

Våra Tjänster kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part eller använda tjänster från tredje part. Även om vi strävar efter att endast tillhandahålla länkar till de sidor som delar våra höga standarder och respekterar integritet, är vi inte ansvariga för innehållet, säkerheten eller praxis på sådana sidor. För detaljerad information om hur vi interagerar med tjänster från tredje part, vänligen se vår sekretesspolicy.  

8. Ändringar av villkor och tjänster

Vi kan ändra dessa villkor eller ytterligare villkor som gäller för en Tjänst, till exempel för att återspegla förändringar i lagar eller förändringar i våra Tjänster. Du bör regelbundet granska villkoren för att se till att du är medveten om eventuella ändringar.  

9. Friskrivning och Begränsning av Ansvar

Tjänsterna tillhandahålls på en ””som de är”” och ””som tillgängliga”” basis. Braive AS garanterar inte att Tjänsterna kommer att vara fria från buggar eller fel. Ansvaret är begränsat till den fullaste utsträckning som tillåts av lag. Vi är inte ansvariga för indirekta, tillfälliga, speciella, följdskador eller straffskador.  

10. Tillämplig lag

Dessa Villkor regleras av norsk lag. Eventuella tvister som uppstår från dessa Villkor kommer att underkastas jurisdiktionen av domstolarna i Norge.  

11. Kontakta oss

För eventuella frågor om dessa Villkor eller Tjänsterna, vänligen kontakta oss på [email protected].