Tjenestevilkår

Last updated 2024-05-23.

Velkommen til Braive

Takk for at du valgte Braive AS, lokalisert i Tollbugata 8, 0152 Oslo, Norge. Disse tjenestevilkårene regulerer din tilgang til og bruk av vår plattform for mental helse, som inkluderer ulike verktøy og tjenester, inkludert som notater, søvndagbok, mindfulnessøvelser, videomateriell og kommunikasjon som brukes i interaksjon med terapeuter (samlet kalt «»Tjenestene»»). Gjennom å få tilgang til eller bruke våre Tjenester, samtykker du til disse vilkårene og vår personvernerklæring.

1. Aksept av Vilkår

Ved å bruke våre Tjenester bekrefter du at du har lest, forstått og godtar Tjenestevilkårene.  Hvis du bruker Tjenestene på vegne av en organisasjon, godtar du disse vilkårene på vegne av organisasjonen.  

2. Bruk av våre tjenester

Tjenestebeskrivelse: Vår plattform legger til rette for behandling av mental helse og kommunikasjon mellom klienter og terapeuter. Merk at Braive AS ikke tilbyr medisinske tjenester. Restriksjoner: Du kan ikke misbruke tjenestene våre, slik som å forstyrre tjenestene våre eller få tilgang til dem via en annen metode enn grensesnittet og instruksjonene vi gir. Immaterielle rettigheter: Alt materiale som tilbys på plattformen, inkludert visuelle grensesnitt, grafikk, design, kompilering, informasjon og alle andre elementer av tjenestene er beskyttet av immaterielle rettigheter som eies av Braive AS og dets lisensgivere.  

3. Konto og Medlemskap

Registrering: For å få tilgang til visse funksjoner i Tjenestene, må du registrere deg og opprette en konto. Du er ansvarlig for å holde kontoinformasjonen din konfidensiell og for alle aktiviteter som skjer på din konto. Du må være minst 16 år gammel for å registrere deg som bruker av tjenestene. Personer under 16 år bør kun bruke tjenestene med deltakelse og samtykke fra en forelder eller juridisk verge, under denne personens konto og ellers i samsvar med disse vilkårene.  

4. Innhold

Ditt innhold: Brukere kan generere innhold, inkludert tekst, bilder og video, mens de bruker Tjenestene. Du beholder alle rettigheter til og er eneansvarlig for innholdet du lager. Bruk av innhold: Du gir Braive AS en lisens til å bruke, kopiere, reprodusere, behandle, modifisere, publisere, overføre, vise og distribuere innholdet ditt i forbindelse med drift og levering av Tjenestene.  

5. Kostnader

Visse deler av Tjenestene kan medføre en kostnad. Vi vil gi detaljer om eventuelle avgifter og hvordan du betaler når du registrerer deg for disse tjenestene.  

6. Oppsigelse og Suspensjon

Dine rettigheter: Du kan slutte å bruke tjenestene våre når som helst. For å deaktivere kontoen din, vennligst kontakt oss på [email protected]. Våre rettigheter: Vi kan suspendere eller avslutte tilgangen din til tjenestene hvis du bryter disse vilkårene eller hvis vi bestemmer oss for å avbryte tjenestene.  

7. Lenker og tjenester fra tredjeparter

Tjenestene våre kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller bruke tredjepartstjenester. Selv om vi streber etter å gi lenker kun til de nettstedene som deler våre høye standarder og respekterer personvernet, er vi ikke ansvarlige for innholdet, sikkerheten eller praksisen til slike nettsteder. For detaljert informasjon om hvordan vi samhandler med tredjepartstjenester, se vår Personvernerklæring.  

8. Endringer i Vilkår og Tjenester

Vi kan endre disse vilkårene eller tilleggsvilkårene som gjelder for en tjeneste, for eksempel for å gjenspeile endringer i lover eller endringer i tjenestene våre. Du bør regelmessig gjennomgå vilkårene for å sikre at du er klar over eventuelle endringer.  

9. Ansvarsfraskrivelse og Ansvarsbegrensning

Tjenestene tilbys på en «»»»som de er»»»» og «»»»som tilgjengelig»»»» basis. Braive AS garanterer ikke at Tjenestene vil være fri for tekniske feil eller feil . Ansvar er begrenset i den utstrekning loven tillater det. Vi er ikke være ansvarlige for indirekte, tilfeldige, spesielle, følge- eller straffeskader.  

10. Gjeldende Lov

Disse vilkårene er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister som oppstår fra disse vilkårene vil være underlagt jurisdiksjonen til domstolene i Norge.  

11. Kontakt Oss

For eventuelle spørsmål om Vilkårer eller Tjenester, vennligst kontakt oss på [email protected].