Forskning er hjørnesteinen i all utvikling hos Braive

Utviklere av
morgendagens behandling

Braive er forankret i over 20 års forskning på både digital og tradisjonell ansikt-til-ansikt behandling for psykisk helse. I forskningsprosjektene jobber vi frem nye metoder for å bedre behandlingsopplevelse og resultat. 

Pionérer gjennom innovasjon

Vårt hovedprosjekt ALEC2, i samarbeid med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) og Universitetet i Oslo (UiO), er et eksempel på vår tilnærming til innovasjon. Ved å bygge bro mellom klinisk psykologi og informatikk, jobber vi på sammen for utviklingen av løsninger for å bli bedre med hver terapeutiske intervensjon.

Kombinerer selvhjelp og profesjonell ekspertise

Braives plattform kombinerer selvhjelpsverktøy med terapeutstøttede intervensjoner. Denne kombinasjonen  gir økt tilgjengelighet, skalerbarhet og fleksibilitet, både for de som trenger hjelp og for de som gir den.

Kontinuerlig forbedring av behandling

Ved å kombinere evidensbasert behandling med dynamisk maskinlæring, forbedrer vi kontinuerlig effektiviteten av våre intervensjoner.

Symptomutvikling

Effekt av behandling

AI-drevet brukerveiledning

Vår bruk av AI  sikrer at alle våre brukere kan utnytte tiden sin på best mulig måte ved å fokusere på de viktigste oppgavene.  Denne tilnærmingen gir ikke bare bedre behandlingsresultater, men øker også antall pasienter som hver terapeut effektivt kan bistå.

Bruk av data for innsikt og forbedring

Braive er dedikert til å forstå hvilke behandlingskomponenter som har størst påvirkning på behandlingsresultatene.  Vår datadrevne tilnærming muliggjør kontinuerlig evaluering og forbedring av våre tjenester, dette for å sikre at alle våre brukere skal dra nytte av lærdommene som gjøres. 

Braive plattformen sikrer effektiv behandling