Personvernerklæring

Informasjon om Braives behandling av personopplysninger

Sist oppdatert 28. mars 2024

Personvernerklæring

 1. Om denne personvernerklæringen
 2. Roller – typer Braive-interaksjon og respektive datakontrollør
 3. Kilde(r) til personopplysninger
 4. Formål og rettslig grunnlag for behandling
 5. Mottakere av personopplysninger
 6. Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS
 7. Holde dine personlige data trygge
 8. Dine rettigheter
 9. Endringer i denne personvernerklæringen
 10. Kontaktdetaljer

 

1. Om denne personvernerklæringen

Innholdet i denne personvernerklæringen:Denne personvernerklæringen beskriver behandlingen av dine personopplysninger av Braive. Den forklarer hvordan vi samler inn, lagrer og bruker personopplysningene dine i samsvar med den generelle databeskyttelsesforordningen (EU) 2016/679 (GDPR) og annen gjeldende databeskyttelseslov for oss (som endret fra tid til annen).

Hvorfor denne erklæringen: Braive AS er etablert i Norge og Braive AB i Sverige og er dermed underlagt GDPR. I henhold til GDPR er behandlingsansvarlig (se under) av personopplysninger pålagt å gi visse opplysninger om behandlingen av personopplysninger. Vi vil derfor informere deg om behandlingen av dine personopplysninger av disse to enhetene, i den grad det samles inn og behandles av oss, som ytterligere detaljeres i denne personvernerklæringen.

Anvendelighet: Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysninger av Braive som følge av:

 • ditt besøk på de offentlige nettsidene til Braive, det vil si som besøkende,
 • at du registrerer deg for bruk, eller logger på og bruker, tjenester tilbudt av Braive via deres nettside(r), og
 • hvis du har lastet ned appen vår og gjennom den registrerer deg for bruk, eller logger på og bruker, alle tjenester som tilbys av Braive via deres internettbaserte app-plattform.

Samlet blir tjenestene tilbudt av Braive kalt ‘Braive-tjeneste‘ i denne personvernerklæringen. Fra tid til annen kan vi utvikle nye, eller tilby tilleggstjenester. De vil også være underlagt denne personvernerklæringen, med mindre annet er angitt når vi introduserer dem.

Informasjonskapselerklæring: Informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler (cookies) og hvordan du kan håndtere dine preferanser for informasjonskapsler finnes i vår separate Informasjonskapselerklæring [her] (informasjonskapsler er små filer som lagres på din telefon, nettbrett eller datamaskin når du besøker en nettside).

Andre ressurser: Informasjon om dine personopplysninger er gitt her i denne Personvernerklæringen.

Ytterligere informasjon: I tillegg til denne Personvernerklæringen og dens innhold, kan Braive fra tid til annen gi deg tilleggsinformasjon angående bestemt behandling av dine personopplysninger i en spesifikk sammenheng. Slik tilleggsinformasjon supplerer og bør leses i sammenheng med denne Personvernerklæringen.

Denne personvernerklæringen er ikke Braives Vilkår og betingelser, som er et eget dokument. Braives Vilkår og betingelser er avtalen mellom deg og Braive for bruk av enhver Braive-tjeneste. Den beskriver blant annet regler fra Braive som du må følge.

 

2. Roller – typer av interaksjon med Braive og respektive databehandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig. Hvem som er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger som samles inn og behandles av Braive, vil avhenge av din tilgang til Braive-tjenesten. Kort sagt, med Braive mener vi selskapet Braive AS, og dette er behandlingsansvarlig, med mindre annet er angitt. 

Braive AS (Norsk selskap, kontaktinformasjon nedenfor) er behandlingsansvarlig i følgende situasjoner:

Besøkende – personopplysninger som samles inn og behandles når du besøker vår(e) nettside(r), uten å logge inn

Selvstendig brukerpersonopplysninger som samles inn og behandles når du registrerer deg og bruker Braive-tjenesten som en innlogget bruker, men ikke har koblet deg til en terapeut i Braive-tjenesten via en helsetjenesteleverandør.

Veiledet brukerpersonopplysninger som samles inn og behandles når du registrerer deg og bruker Braive-tjenesten som en innlogget bruker, og er koblet til en terapeut i Braive-tjenesten via en helsetjenesteleverandør, og din registrering skyldes en avtale mellom Braive AS og din helsetjenesteleverandør.

Selvstendig bruker, etter å ha vært en veiledet – hvis du har vært en veiledet bruker og du, etter å ha blitt koblet fra en terapeut, velger å fortsette å bruke Braive-tjenesten, vil Braive fortsette å være behandlingsansvarlig.

Braive AB (Svensk selskap, kontaktinformasjon nedenfor) er behandlingsansvarlig i følgende situasjoner:

Selvstendig bruker – personopplysninger som samles inn og behandles når du registrerer deg og bruker Braive-tjenesten, men du ikke har registrert deg hos en terapeut i Braive-tjenesten via en samarbeidspartner.

Veiledet bruker – personopplysninger som samles inn og behandles når du registrerer deg og bruker Braive-tjenesten og er registrert hos en terapeut i Braive-tjenesten, og din registrering skyldes en avtale mellom Braive AB og din helsetjenesteleverandør.

Selvstendig bruker, etter å ha vært veiledethvis du har vært en veiledet bruker og du, etter å ha blitt koblet fra en terapeut, velger å fortsette å bruke Braive-tjenesten, vil Braive fortsette å være behandlingsansvarlig.

 

Du kan få tilgang til Braives plattform som en privat betaler, eller gjennom en samarbeidspartner og/eller en helsetjenesteleverandør.

 

Tilgang til tjenesten som en selvstendig bruker gjennom en samarbeidspartner. Eksempler på samarbeidspartnere inkluderer arbeidsgivere, forsikringsselskaper og/eller andre partnerskap der du, som ansatt eller kunde av samarbeidspartneren, kan få tilgang til Braive-tjenesten gratis. For eksempel inngår Braive en avtale med et forsikringsselskap, og så lenge du som forsikringskunde forblir en selvstendig bruker på plattformen via din forsikring, er Braive behandlingsansvarlig.

 

Behandlingsansvarlig til behandlingsansvarlig med helsetjenesteleverandører. Når du er en veiledet bruker vil du ha en terapeut å samhandle med gjennom Braive-tjenesten. Terapeuter får tilgang til Braives plattform gjennom en avtale mellom helsetjenesteleverandøren, som terapeuten selv eier eller arbeider for, og Braive AS eller AB (som bestemt ovenfor). Helsetjenesteleverandøren og Braive skal begge betraktes som behandlingsansvarlige for dine personopplysninger som behandles i Braive-tjenesten, i den grad terapeuten er skaperen av slike personopplysninger, eller i den grad terapeuten initierer en aktivitet der du deler personopplysninger med terapeuten.

Din valgte helsetjenesteleverandør/din terapeut vil ha tilgang til dine personopplysninger i Braive-tjenesten så lenge du forblir en veiledet bruker (se nærmere detaljer nedenfor angående hvilke data).

Mellom din valgte helsetjenesteleverandør/din terapeut og Braive, har helsetjenesteleverandøren sett at Braive og Braive-tjenesten oppfyller deres krav til databeskyttelse. Partene har inngått en avtale som gjør det mulig for helsetjenesteleverandøren/terapeuten å få tilgang til og bruke Braive-tjenesten for å tilby sine tjenester til deg, og dermed bruke Braive-tjenesten til å samhandle med deg. Braive har forpliktet seg å informere deg om behandlingen av dine personopplysninger innenfor Braive-tjenesten, og det er Braive du bør kontakte med hensyn til utøvelsen av de rettighetene du har som registrert under GDPR (se nedenfor for mer informasjon om dine rettigheter).

Braive-tjenesten er ikke helsetjenesteleverandøren/terapeutens system for journalføring eller lignende. Du bør imidlertid være oppmerksom på at helsetjenesteleverandøren/terapeuten har juridiske forpliktelser til å føre journal over sine pasienter og omgang med sine pasienter, som den vil oppfylle på andre måter enn gjennom Braive-tjenesten. For slik behandling utenfor Braive-tjenesten, er helsetjensteleverandøren/terapeuten behandlingsansvarlig, og ikke Braive. Vennligst søk informasjon fra helsetjenesteleverandøren om deres behandling av dine personopplysninger hvis du trenger dette.

Braive er ikke en databehandler. Braive fungerer ikke som databehandler for en samarbeidspartner eller helsetjenesteleverandør/terapeut med hensyn til dine personopplysninger som behandles innen Braive-tjenesten. Kort sagt inngår du en avtale med oss, og under den avtalen tilbyr vi deg Braives behandlingsprogrammer i Braive-tjenesten. Videre kan du bestemme hvordan dine personopplysninger skal brukes, som nærmere beskrevet i denne Personvernerklæringen og din avtale med Braive, ikke samarbeidspartneren eller helsepersonell/terapeut. Tjenesten vil gi helsepersonell midler til å kommunisere med og ta del i sin pasients fremgang i hans eller hennes behandlingsprogram, men individer kan også bruke Braive-tjenesten som selvhjelp (selvstendig bruker) uavhengig av noen helsetjenesteleverandør og dette uten direkte kommunikasjon med noen terapeut.

Braive er en databehandler: For behandling av terapeuters data, som inkluderer bruker-ID og deres kommunikasjon med pasienter, utføres på vegne av helsetjenesteleverandøren, og i slik forvaltning fungerer Braive som en databehandler for helsetjenesteleverandøren. Den bestemte helsetjenesteleverandørenen og Braive har inngått en avtale mellom partene som skal gjøre det mulig for deres terapeuter å få tilgang til og bruke Braive-tjenesten for å yte omsorg og for å samhandle med deg.

Braive forbeholder seg retten til å bruke dataene som genereres som et resultat av dette samarbeidet på en målrettet måte i forhold til, (men ikke begrenset til) produktutvikling og produksjon av statistikk.

3. Kilder til personopplysninger

Braive samler inn personopplysninger i forbindelse med at vi tilbyr Braive-tjenesten til deg. Det er disse personopplysningene som behandles innenfor Braive-tjenesten.

Her er kildene til dataene vi samler inn og behandler (Se mer i detaljerte tabeller under 4.Formål og rettslig grunnlag for behandling):

 

Personopplysninger du gir til oss: Vi samler inn personopplysningene du oppgir i forbindelse med din bruk av Braive-tjenesten.

Automatisk registrering: Vi samler automatisk inn visse data når du samhandler med Braive-tjenesten.

Aktivitetsgenererte resultater: Vi samler inn personopplysninger som utgjør resultater fra din gjennomføringen av de forskjellige testene, oppgavene og spørreskjemaene som tilbys deg innenfor Braive-tjenesten.

Informasjon fra andre kilder: Vi mottar personopplysninger som relaterer seg til deg fra andre kilder. 

 

4. Formål og rettslig grunnlag for behandling

I henhold til GDPR er Braive, som behandlingsansvarlig, forpliktet til å informere deg om formålet eller formålene med behandlingen av dine personopplysninger, samt det rettslige grunnlaget for slik behandling. Denne informasjonen er derfor presentert i tabeller under overskriftene: Formål, Personopplysninger og Rettslig grunnlag.

Vær oppmerksom på at med «legitim interesse» mener vi det rettslige grunnlaget for en interesseavveining som angitt under GDPR artikkel 6.1f. Kort sagt, i slike tilfeller har vi bestemt at behandlingen er nødvendig for formålene med de legitime interessene som forfølges av oss (eller av en tredjepart), og hvor slike interesser ikke overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter som krever beskyttelse av personopplysninger.

4.1 Besøkende

Formål Personopplysninger (kategorier) Rettslig grunnlag Lagringstid for oppbevaring av data
Personopplysninger du gir til oss
For å kommunisere med deg, når du fyller ut et kontaktskjema eller lignende på vår nettside Personopplysningene du oppgir i kontaktskjemaet (f.eks. navn, kontaktinformasjon) Legitim interesse.

Interesse som forfølges: å kommunisere med deg for å tilby våre tjenester og ellers forsøke å svare på dine spørsmål.

3 måneder
Aktivitetsgenererte resultater
Informasjonskapsler – Når du besøker vår(e) nettside(r) samler vi inn informasjonskapsler – vennligst se vår informasjonskapselerklæring og eventuelt samtykke gitt i forbindelse med dette. I tillegg til informasjonskapsler kan følgende behandling forekomme hvis du besøker vår(e) nettside(r) Se Informasjonskapselerklæring Samtykke eller legitim interesse som nærmere bestemt i vår informasjonskapselerklæring Tiden vi lagrer informasjonskapsler avhenger av hvilken informasjonskapsel som er plassert på enheten din. Permanente informasjonskapsler forblir på enheten din til du sletter dem, eller utløpsdatoen passerer, og du returnerer til vår tjeneste. Økt-informasjonskapsler har ikke en utløpsdato og lagres midlertidig på enheten din i den tiden du besøker vår tjeneste. Eventuelle økt-informasjonskapsler fjernes når du lukker nettleseren din. Les mer om våre informasjonskapsler i vår informasjonskapselerklæring.

 

 

4.2 Selvstendig bruker

Følgende personopplysninger kan bli behandlet når du er en selvstendig bruker.

Formål Personopplysninger (kategorier) Rettslig grunnlag Lagringstid for oppbevaring av data
Personopplysninger du gir til oss
For å la deg registrere deg for, logg inn på Braive-tjenesten, kontrollere tilgang til kontoen din, samt å administrere kontoen din og holde den i fungerende stand

 

·   Navn

·   E-postadresse

·   Personnummer hvis du velger BankID for å opprette din konto

·   Bekreftelse på at du har godtatt Tjenestevilkårene

·   Ditt valg av å samtykke eller avslå at dine pseudonymiserte data blir brukt til forskning

 

Utførelse av en kontrakt. For varigheten av din kontinuerlige bruk av Braive-tjenesten, ettersom vi trenger å beholde disse dataene for at du skal kunne fortsette din bruk av Braive.

 

For å kommunisere med deg når du fyller ut et kontaktskjema, spørreundersøkelse eller lignende på Braive-tjenesten ·   Personopplysningene du oppgir i kontaktskjemaet (f.eks. navn, kontaktinformasjon) Legitim interesse

Interesse som forfølges:  å kommunisere med deg for å tilby våre tjenester og ellers forsøke å svare på spørsmålene dine.

For varigheten av din kontinuerlige bruk av Braive-tjenesten
For å tilby deg alle programmer og verktøy i Braive-tjenesten

 

·   Personopplysningene du velger å oppgi i programmene og verktøyene, slik som notat- og søvndata. Samtykke

(Ikke skriv inn data hvis du ikke samtykker!)

For varigheten av din kontinuerlige bruk av Braive-tjenesten
For å tillate deg å kontrollere visse aspekter av Braive-tjenesten, som brukerinnstillinger, varslinger, språk, terapeut osv., i dine brukerinnstillinger: ·   Navn

·   E-postadresse

·   Språk

·   Terapeut du er koblet til

Legitim interesse

Interesse som forfølges: å tillate deg å bruke Braive-tjenesten som tiltenkt og forventet.

For varigheten av din kontinuerlige bruk av Braive-tjenesten
Automatisk registrering
1) Overvåking av den tekniske funksjonen og for å øke den operasjonelle sikkerheten til vår nettjeneste.

2. Levering og drift av nettsiden

 • Tekniske tilkoblingsdata for servertilgang (IP-adresse, dato, tid, forespurt side, nettleserinformasjon)
 • E-post
 • Bruker-ID

Loggdata om din bruk av Braive-tjenesten og funksjoner, inkludert:

·   dato, tid, innlogginshistorikk

·   URL-informasjon

·   Internett-identifikatorer som informasjonskapseldata og IP-adresser

·   informasjon om enhetene du bruker, for eksempel: nettverks- og enhetsytelse, nettlesertype, språk innstilling på enhet, operativsystem, Braive-applikasjonsversjon

Legitim interesse

Interesse som forfølges: økonomisk interesse i sikker og fungerende drift av de tekniske systemene som tjenestene ytes gjennom.

30 dager
For å anonymisere og lage statistikk.

For å utvikle nye tekniske funksjoner i og for Braive-tjenesten.For å forstå brukeratferd og behov.

Vi kan identifisere og analysere brukertrender, inkludert for formål med forskning, og rapportering på et ikke-individuelt grunnlag. Dette kan inkludere oppretting av grafer med demografisk informasjon og psykometriske testresultater på gruppenivå, utledet fra mentale helsesjekk-undersøkelser og behandlingfremgangs- og resultatdata 
Loggdata om din bruk av Braive-tjenesten og funksjoner, inkludert:

·   bruker-ID

·   dato, klokkeslett, påloggingshistorikk

·   URL-informasjon

·   Internett-identifikatorer som informasjonskapseldata og IP-adresser

·   informasjon om enhetene du bruker, for eksempel: nettverks- og enhetsytelse, nettlesertype, språkinnstilling på enheten, operativsystem, Braive-applikasjonsversjon

Legitim interesse

Interesse som forfølges: brukersentrert og verdifull utvikling av Braive-tjenesten

1 dag
Aktivitetsgenererte resultater
For å evaluere og utvikle foreslåtte terapeutiske intervensjoner

Fullføring av mental helsesjekk

·   bruker-ID

·   Resultat av mental helsesjekk (alvorlighetsnivå og symptomer som vises)

Samtykke 1 dag
       
Informasjon fra andre kilder
For å autentisere deg når du registrerer deg for, og logger inn på Braive-tjenesten ved bruk av BankID, vil denne tjenesten sende din informasjon til oss. Denne informasjonen er nødvendig for å opprette og identifisere kontoen din hos oss gjennom BankID. ·   Navn

·   Personnummer

Utførelse av en kontrakt For varigheten av din kontinuerlige bruk av Braive-tjenesten, med mindre du velger en annen innloggingsmetode, i hvilket tilfelle personnummeret vil bli slettet umiddelbart.

 

4.3 Veiledet bruker

Følgende personopplysninger kan bli behandlet når du er en veiledet bruker.

Formål Personopplysninger (kategorier) Rettslig grunnlag  Lagringstid for oppbevaring av data
Personopplysninger du gir til oss
For å tillate deg å registrere deg for eller logge inn på Braive-tjenesten, kontrollere tilgangen til kontoen din, og for å administrere kontoen din og holde den i fungerende stand ·   Navn

·   E-postadresse

·   Personnummer hvis du velger BankID for å opprette din konto

·   Bekreftelse på at du godtok Tjenestevilkårene

·   Ditt valg om å samtykke eller nekte at dine pseudonymiserte data brukes til forskning

 

Utførelse av en kontrakt For varigheten av din kontinuerlige bruk av Braive-tjenesten, da vi trenger å beholde disse dataene for at du skal kunne fortsette bruken av Braive.

 

For å kommunisere med deg, når du fyller ut et kontaktskjema eller lignende på Braive-tjenesten ·   Personopplysningene du oppgir i kontaktskjemaet (f.eks. navn, kontaktinformasjon) Legitim interesse

Interesse som forfølges: å kommunisere med deg for å tilby våre tjenester og ellers forsøke å svare på spørsmålene dine.

For varigheten av din kontinuerlige bruk av Braive-tjenesten
For å tilby deg alle programmer og verktøy i Braive-tjenesten

 

·   Personopplysningene du velger å oppgi i programmene og verktøyene, for eksempel notat- og søvndata. Samtykke

(Ikke skriv inn data hvis du ikke samtykker!)

For varigheten av din kontinuerlige bruk av Braive-tjenesten
For å tillate deg å kontrollere visse aspekter av Braive-tjenesten, som brukerinnstillinger, varslinger, språk, terapeut osv., i dine brukerinnstillinger ·   Navn

· E-postadresse

· Språk

· Terapeut du er koblet til

Legitim interesse

Interesser som forfølges: for å la deg bruke Braive-tjenesten som tiltenkt og forventet.

For varigheten av din kontinuerlige bruk av Braive-tjenesten
Automatisk registrering
1) Overvåking av den tekniske funksjonen og for å øke den operasjonelle sikkerheten til vår nettjeneste.

2. Levering og drift av nettsiden

 • Tekniske tilkoblingsdata for servertilgang (IP-adresse, dato, klokkeslett, forespurt side, nettleserinformasjon)
 • E-post
 • bruker-ID

Loggdata om din bruk av Braive-tjenesten og funksjoner, inkludert:

· dato, klokkeslett, påloggingshistorikk

· URL-informasjon

· Internett-identifikatorer som informasjonskapseldata og IP-adresser

· informasjon om enhetene du bruker, for eksempel: nettverks- og enhetsytelse, nettlesertype, språk innstilling på enhet, operativsystem, Braive-applikasjonsversjon

Legitim interesse.

Interesser som forfølges: økonomisk interesse i sikker og fungerende drift av de tekniske systemene som tjenestene ytes gjennom.

30 dager
For å anonymisere og lage statistikk:

Å utvikle nye tekniske funksjoner i og for Braive-tjenesten

For å forstå brukeratferd og behov.

Vi kan identifisere og analysere brukertrender, inkludert for formål med forskning, og rapportering på et ikke-individuelt grunnlag. Dette kan inkludere oppretting av grafer med demografisk informasjon og psykometriske testresultater på gruppenivå, utledet fra mentale helsesjekk-undersøkelser og behandlingfremgangs- og resultatdata

 

Loggdata om din bruk av Braive-tjenesten og funksjoner, inkludert:

·   bruker-ID

·   dato, klokkeslett, påloggingshistorikk

·   URL-informasjon

·   Internett-identifikatorer som informasjonskapseldata og IP-adresser

·   informasjon om enhetene du bruker, for eksempel: nettverks- og enhetsytelse, nettlesertype, språkinnstilling på enheten, operativsystem, Braive-applikasjonsversjon

Legitim interesse

Interesse som forfølges: brukersentrert og verdifull utvikling av Braive-tjenesten

1 dag
For å muliggjøre kommunikasjon mellom bruker og terapeut

(hvis du gir din godkjenning til dette når du bruker spesifikke funksjoner i vår tjeneste)

Bruker-ID

E-post under invitasjonsstatus

Samtykke E-post lagret i 14 dager
Aktivitetsgenererte resultater
Å lage en oppsummering av en samtale med en terapeut til bruk for deg og/eller terapeuten Taledata Samtykke

(når du samtykker til lydopptak, transkribering og oppsummering av en videosamtale med terapeuten din)

Taledata vil bli kortvarig behandlet av oss, og slettes umiddelbart etter at transkripsjonen er på plass.

Braive vil bruke teksttranskripsjonen av den innspilte samtalen for å hjelpe terapeuten og deg ved å oppsummere innholdet i samtalen ved hjelp av AI-modeller som ligger på Braives servere. Hovedtypene oppsummeringer som er fullført, etter at samtalen er transkribert, er; 1) utkast til sammendrag for å hjelpe terapeuten din med den kliniske dokumentasjonen en helsepersonell er forpliktet til å fylle ut i henhold til pasientdatalovene, samt 2) å gi terapeuten et utkast til et sammendrag om innholdet i samtalen din, inkludert sentrale emner diskutert, samt avtalte mål og planer for den påfølgende behandlingen som terapeuten vil dele med deg.

Informasjon fra andre kilder
For å muliggjøre opprettelse av en konto og tilkobling med din helsetjenesteleverandør og din terapeut,i de tilfellene din helsetjenesteleverandør eller samarbeidspartner har en API-oppsett med Braive-tjenesten.

Det er alltid helsetjeneseleverandøren/samarbeidspartneren som inviterer deg til å være en veiledet bruker i Braive.I disse tilfellene er det satt opp et API mellom samarbeidspartner/helsetjenesteleverandøren og Braive, Braive kan motta noe informasjon fra et annet system hos samarbeidspartner/helsetjenesteleverandør, for eksempel e-post, for å kunne sende en invitasjon til deg . 
E-post Legitim interesse

Interesser som forfølges: for å la deg bruke Braive-tjenesten som tiltenkt og forventet.

14 dager (etter dette vil invitasjonen utløpe, og de sendte dataene vil bli slettet)

 

4.4 Terapeuter

Braive er alltid databehandler for terapeutene, ved å behandle informasjonen til en terapeut ansatt av en helsetjenesteleverandør som har en avtale med Braive, i samsvar med kontrakten mellom helsetjenesteleverandøren og Braive.

 

5.Mottakere av personopplysninger

Dette avsnittet beskriver hvem som kan motta dine personopplysninger som behandles gjennom bruk av Braive-tjenesten.

5.1 Terapeuter

Vi deler følgende personopplysninger i Braive-tjenesten med din behandler:

 • profilnavnet ditt,
 • alle data du oppgir på Braive-tjenesten (inkludert psykometriske testresultater, resultater fra Mental helsesjekk, innhold du oppgir i aktiviteter, osv.)

Når du som en veiledet bruker har en terapeut, er terapeuten typisk en ansatt eller kontraktør av et selskap, offentlig organ eller annen juridisk enhet som, på grunn av tjenestene som tilbys av din terapeut, dermed anses som en helsetjenesteleverandør.

Når du som en Veiledet Bruker har en terapeut, er terapeuten typisk en ansatt eller kontraktør av et selskap, offentlig organ eller annen juridisk enhet som, på grunn av tjenestene som tilbys av din terapeut, dermed anses som en helsetjenesteleverandør.

5.2 Forskere

Med forbehold om ditt samtykke, kan vi dele pseudonymiserte data til forskere for forskningsformål.

5.3 IT-tjenesteleverandører

Dine personopplysninger kan også deles med IT-tjenesteleverandører som behandler personopplysninger på våre vegne (såkalte databehandlere), som leverer og driver den tekniske infrastrukturen, inkludert skytjenester, som Braive bruker for sin drift og dermed relaterte utviklings- og støttetjenester, alt slik at disse tjenesteleverandørene kan tilby tjenester til Braive.

Vi vil spesielt peke på følgende tjenesteleverandører som eksempler:

 • Microsoft Azure-servere innenfor EU/EØS: behandler alle dine personopplysninger
 • Amazon AWS-servere innenfor EU/EØS: behandler taledata fra videosamtaleopptak (brukes og behandles kun når du har gitt spesifikt samtykke)

 

6. Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS

Som hovedregel behandler vi, våre leverandører og våre partnere dine personopplysninger kun innenfor EU/EØS. I tilfeller hvor personopplysninger behandles utenfor EU/EØS, er slik behandling enten basert på en beslutning fra EU-kommisjonen som fastslår at det aktuelle landet sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå eller passende sikkerhetstiltak som sikrer at rettighetene dine beskyttes.

Vi bruker følgende sikkerhetstiltak, med mindre EU-kommisjonen fastslår at det aktuelle landet sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå:

 • Standard kontraktsbestemmelser (‘SCCs‘). Disse klausulene krever at den andre parten beskytter dataene dine og gir deg rettigheter og beskyttelse på EU-nivå.

  

Du kan utøve dine rettigheter i henhold til de standard kontraktsklausulene ved å kontakte oss eller tredjeparten som behandler dine personopplysninger.

 

 • Vi identifiserer og bruker ytterligere beskyttelse etter behov ved hver dataoverføring. For eksempel bruker vi:
 • teknisk beskyttelse, som kryptering og pseudonymisering
 • retningslinjer og prosesser for å forhindre unødvendige dataoverføringer

7. Å holde dine personlige data trygge

Vi er forpliktet til å beskytte våre brukeres personopplysninger. Vi gjør vårt beste for å iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte sikkerheten til dine personopplysninger. Vær imidlertid oppmerksom på at intet system noensinne er helt sikkert.

Vi har satt inn ulike sikkerhetstiltak for å beskytte mot uautorisert tilgang og unødvendig oppbevaring av personopplysninger i systemene våre. Disse inkluderer retningslinjer for pseudonymisering, kryptering, tilgang og oppbevaring.

For å beskytte brukerkontoen din oppfordrer vi deg til å:

 • bruke et sterkt passord som du kun bruker for din Braive-konto
 • aldri dele passordet ditt med noen
 • begrense tilgangen til din datamaskin og nettleser
 • logge ut når du er ferdig med å bruke Braive-tjenesten på en delt enhet
 • aktivere tofaktorautentisering eller BankID på kontoen din.
 • lese mer detalj om hvordan du beskytter kontoen din

Hvis andre personer har tilgang til Braive-kontoen din, kan de få tilgang til personlige data, kontroller og Braive-tjenesten som er tilgjengelig på kontoen din. Du kan for eksempel ha tillatt noen å bruke kontoen din på en delt enhet.[A278] 

Det er ditt ansvar å kun tillate personer å bruke kontoen din der du er komfortabel med å dele disse personopplysningene med dem.

8. Dine rettigheter 

Nedenfor følger en beskrivelse av rettighetene du har i forhold til vår behandling av dine personopplysninger. Du er velkommen til å kontakte oss for å utøve dine rettigheter (se kontaktinformasjon nedenfor).

Rett til innsyn: Du har rett til å be om informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg og hvordan personopplysningene behandles. Du har også rett til å be om en kopi av personopplysningene vi behandler om deg. 

Rett til retting: Du har rett til å få uriktige opplysninger korrigert og rett til å få ufullstendige personopplysninger komplettert. Du kan redigere dine profildata i dine brukerinnstillinger, og du kan slette eller endre notater du har gjort i aktiviteter i Braive-tjenesten. 

Rett til sletting (rett til å bli glemt):Det har du rett til sletting av dine personlige data. Denne retten gjelder i følgende omstendigheter:

  Personopplysningene er ikke lenger nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for.

  Du trekker tilbake ditt samtykke som behandlingen er basert på, og det finnes ikke annet rettslig grunnlag for behandlingen.

  Du motsetter deg behandlingen og det finnes ingen overordnede legitime grunner for behandlingen.

  Personopplysningene har blitt ulovlig behandlet.

  Personopplysningene må slettes for å overholde en juridisk forpliktelse.

Kontakt oss via vår support og be oss om å få kontoen din slettet. Vær oppmerksom på at hvis du ber om at kontoen din skal slettes, vil Braive fullføre en fullstendig sletting av kontoen, noe som betyr at alle data Braive har koblet til kontoen din vil bli slettet og at denne handlingen er irreversibel.

Rett til begrensning av behandling: Du har rett til å få begrenset behandling under visse omstendigheter, for eksempel at nøyaktigheten av personopplysningene bestrides, eller du har protestert mot behandlingen i påvente av bekreftelsen av om det legitime grunnlaget for behandlingen overstyrer innsigelsen din.

Rett til å protestere mot behandling:
(i) Du kan protestere mot vår behandling av dine personopplysninger for markedsføringsformål. Vi vil da slutte å behandle dine personopplysninger for slike formål.
(ii) Du har rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger som vi behandler på det juridiske grunnlaget for legitim interesse på grunnlag av din spesielle situasjon.

Vi kan da ikke lenger behandle personopplysningene med mindre vi kan demonstrere overbevisende legitime grunner for behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

Rett til dataportabilitet: I den grad vi baserer vår behandling på samtykke som rettslig grunnlag samt når det rettslige grunnlaget for behandling er å oppfylle en avtale med deg, har du rett til å innhente personopplysninger du har gitt oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og har rett til å overføre slike til en annen behandlingsansvarlig, eller få vår assistanse til å overføre dataene til en annen behandlingsansvarlig når det er teknisk gjennomførbart. 

Rett til å sende inn klage til tilsynsmyndighetene: Hvis du har en klage på vår behandling av dine personopplysninger, har du rett til å klage til tilsynsmyndighetene. For Braive AB er det den svenske myndigheten for personvern (IMY) (www.imy.se) og for Braive AS er det Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no).

Rett til å trekke tilbake ditt samtykke:Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke du har gitt oss, enten helt eller delvis.

 

 9. Aldersgrense

Hvis du er under 16 år kan du kun bruke Braive-tjenesten hvis dine foreldre/foresatte har godkjent bruken og samtykket til behandling av dine personopplysninger. Hvis du er under 16 år, bruk ikke Braive-tjenesten før du kontakter oss slik at vi kan sikre dine foreldre/foresatte har gitt godkjenning og samtykke.

Hvis du er mellom 16 og 18 år, kan Braive kreve at dine foreldre/foresatte godkjenner og samtykker til din bruk av Braive-tjenesten.

Hvis du er forelder til et barn under aldersgrensen og blir klar over at barnet ditt har gitt personlige data til Braive, kontakt oss.

Hvis du er forelder til en person under 18 år og oppdager at barnet ditt har en konto hos Braive, kan du kontakte oss for å diskutere hvordan du går frem.   

Hvis vi får vite at en bruker er under 16 år, eller mellom 16 og 18 år, forbeholder vi oss retten til å slette den relevante Braive-kontoen og slette all data relatert til denne.

10. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan av og til gjøre endringer i denne personvernerklæringen.

Når vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, vil vi gi deg varsel etter omstendighetene. For eksempel kan vi vise en fremtredende melding i Braive-tjenesten eller sende deg en e-post eller enhetsvarsel.

11. Kontaktdetaljer

Hvis du ønsker å kontakte oss angående vår behandling av dine personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss, Braive AS og Braive AB, gjennom kontaktinformasjonen på vår kontaktside: https://braive.com/contact-us/ .

Du kan også kontakte vår oppnevnte personvernombud: Henrik Haaland Jahren [email protected].