Personvernerklæring

Sist oppdatert: 2021-04-14

Takk for at du har valgt å bli en del av vårt fellesskap i Braive (“Braive”, “vi”, “oss” eller “vår”). Braive er ansvarlig for å beskytte ditt personvern med hensyn til personopplysningene vi samler inn fra deg. Vennligst les denne personvernerklæringen nøye for å forstå hvordan vi innhenter, bruker og deler dine personopplysninger i henhold til personvernlovgivningen. Dersom du har spørsmål vedrørende denne personvernerklæringen, vår praksis i henhold til behandlingen av dine personopplysninger eller lignende, kontakt oss gjerne på [email protected].

Takk for at du benytter deg av vår hjemmeside («Hjemmesiden»), plattform («Plattformen»), app («Appen») og andre tjenester (samlet, våre «Tjenester») levert av Braive AS, lokalisert i Tollbugata 24, 0157 Oslo. Hensynet til ditt personvern er noe vi tar på alvor. I denne personvernerklæringen ønsker vi å forklare på en tydelig måte hvilke personopplysninger vi innhenter, hvordan vi benytter oss av slike opplysninger og hvilke rettigheter du har i denne forbindelse.

1. Hvilken informasjon samles inn?
1.1 Informasjonen du gir til oss

De personopplysningene vi innhenter avhenger av konteksten rundt din samhandling med oss via Tjenestene, valgene du foretar deg og de produktene og tjenestene du tar i bruk. Nedenfor gir vi en oversikt over hvilke typer personopplysninger vi typisk innhenter:

Personopplysninger gitt av deg:

 • Navn
 • Brukernavn
 • Passord
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Aldersgruppe
 • IP-adresse
 • Betaling/kortinformasjon
 • Informasjon om hva du samtykker til (e.g. Informert Samtykke)
 • Resultater fra spørreskjema
 • Kommentarer, tilbakemeldinger, beskjeder og annet innhold du sender til Tjenesten

Betalingsinformasjon gitt av deg: Vi innhenter nødvendig betalingsinformasjon dersom du foretar kjøp, herunder kortnummer (eksempelvis kredittkortnummer), og sikkerhetskoden tilknyttet dette betalingskortet. All betalingsinformasjon håndteres av Stripe. Stripes personvernerklæring kan du lese her: https://stripe.com/en-gb-se/privacy

Pasientinformasjon angitt av deg:

 • Resultater fra ulike spørreskjema (inkludert helseinformasjon)
 • Personlig og pasientdata innhentet fra aktiviteter i våre behandlingsprogram

Den ovennevnte pasientinformasjonen kan inneholde sensitive personopplysninger. Vår behandling av slike opplysninger har grunnlag i [GDPR artikkel 9h)/uttrykkelig samtykke fra deg] ettersom behandlingen er nødvendig for Braive å yte helsetjenester som autorisert helsepersonell. [Brave har skjerpede rutiner vedrørende data- og informasjonssikkerheten for innsamlede sensitive personopplysninger.

1.2    Automatisk innsamling av informasjon

Vi innsamler automatisk inn bestemt informasjon når du besøker, benytter eller på annen måte tar i bruk Tjenestene. Denne informasjonen utgjør likevel ikke informasjon knyttet til din spesifikke identitet (som navn eller kontaktinformasjon) men kan inkludere informasjon om din bruksenhet, herunder IP adresse, nettlesertype, operativsystem, språkinnstillinger, annen karakteristika ved bruksenheten, URL, enhetens navn, lokasjon, informasjon vedrørende hvordan og når du bruker Tjenestene og annen teknisk informasjon. Denne informasjonen er hovedsakelig nødvendig for å opprettholde sikkerheten og driften av Tjenestene, for feilsøking og for å kunne drive intern analyse og rapportering.

Vi samler også inn informasjon ved bruk av informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en tekstfil som lagres på din datamaskin eller mobiltelefon av serveren til hjemmesiden. Hver informasjonskapsel inneholder anonymisert informasjon om hvordan du bruker vår Hjemmeside og våre Tjenester, noe som gir oss mulighet til å videreutvikle og forbedre din opplevelse av våre produkter og tjenester.

Dersom du ønsker det, er det mulig å deaktivere informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren din. Vær samtidig oppmerksom på at dersom du blokkerer enkelte informasjonskapsler kan du risikere at du ikke får registrert deg, logget deg inn for Tjenestene, tilgang til deler av Tjenestene eller på annen måte fullt ut benytte deg av Tjenestene.

Informasjonen vi innhenter:

Logg- og bruksdata: Logg- og bruksdata er relatert til Tjenestene, diagnostikk, bruks- og ytelsesinformasjon våre servere automatisk samler inn når du får tilgang til eller bruker Tjenestene og som vi registrerer i loggfiler. Avhengig av hvordan du samhandler med oss, kan disse loggdataene inkludere IP-adressen din, enhetsinformasjon, nettlesertype og innstillinger og informasjon om aktiviteten din i Tjenestene (for eksempel dato / klokkeslett knyttet til den aktuelle bruken, hvilke sider som er vist, søk og andre handlinger du foretar, for eksempel hvilke funksjoner du tar i bruk), informasjon om hendelser knyttet til enheten din (for eksempel systemaktivitet, feilrapporter (noen ganger kalt «crash dumps») og maskinvareinnstillinger).

Enhetsdata: Enhetsdata hvis informasjon om datamaskinen, telefonen, nettbrettet eller andre enheter du bruker for å få tilgang til tjenestene. Avhengig av hvilken enhet som brukes, kan disse enhetsdataene inneholde informasjon som IP-adressen (eller proxy-serveren), enhets- og applikasjonsidentifikasjonsnumre, lokasjon, nettlesertype, maskinvaremodell, internett-leverandør og/eller mobiloperatør, operativsystem og informasjon om systemkonfigurasjon.

1.3 Informasjon innhentet gjennom Appen

Hvis du benytter deg av Appen, innhenter vi følgende informasjon:

 • Data fra mobilenheter: Vi samler automatisk inn enhetsinformasjon (som din mobile enhets-ID, modell og produsent), operativsystem, versjonsinformasjon og systemkonfigurasjonsinformasjon, enhets- og applikasjonsidentifikasjonsnumre, nettlesertype og versjon, maskinvaremodell, internett leverandør og (eller mobiloperatør, og Internet Protocol (IP) -adresse (eller proxy-server)). Hvis du bruker Appen, kan vi også samle inn informasjon om telefonnettverket som er tilknyttet mobilenheten, mobilenhetens operativsystem eller plattform, hvilken type mobilenhet du bruker, den mobile enhetens unike enhets-ID og informasjon om de funksjoner du har åpnet i Appen.
 • Push-varsler: Vi kan be om å sende deg push-varsler angående kontoen din eller visse funksjoner i appen. Hvis du ønsker å velge bort mottak av denne typen kommunikasjon, kan du slå dem av i enhetens innstillinger.

Denne informasjonen er hovedsakelig nødvendig for å opprettholde sikkerheten og driften av Appen, for feilsøking og for å kunne drive intern analyse og rapportering.

2. Hvordan behandler vi dine personopplysninger?

Nedenfor gir vi en oversikt over hvilke typiske formål vi behandler personopplysninger for samt vårt rettslige grunnlag for dette.

Det rettslige grunnlaget for de følgende behandlingene og formålene er [vår kontraktsforpliktelse til å levere Tjenestene til deg]:

 • Håndtere brukerkontoer: Vi kan komme til å bruke informasjonen din for å håndtere din brukerkonto, slik at denne fungerer som den skal.
 • Tilby deg Tjenestene, for eksempel tilgang til eller levering av våre produkter eller tjenester, behandle eller gjennomføre en bestilling, eller administrere undersøkelser eller behandlingsprogrammer.
 • Svare på dine forespørsler, henvendelser, kommentarer eller utfordringer.
 • Gi teknisk-, produkt- og annen støtte, og sørge for at Tjenestene fungerer, trygt og sikkert.
 • For å muliggjøre bruker-til-kliniker kommunikasjon: Vi kan komme til å bruke informasjonen din for å muliggjøre bruker-til-kliniker kommunikasjon, dersom du gir samtykke til dette når du bruker spesifikke funksjoner av Tjenestene.

Det rettslige grunnlaget for de følgende behandlingene og formålene er GDPR art. 6 nr. 1 f), som gir adgang til å behandle personopplysninger som er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse. Vår berettigede interesse i denne sammenheng er å videreutvikle våre Tjenester:

 • Forbedre, evaluere og oppdatere Tjenestene, våre produkter og tilleggstjenester.
 • Forespørre tilbakemelding: Vi kan komme til å bruke din informasjon til å forespørre tilbakemelding fra deg og for å kontakte deg vedrørende din bruk av Tjenesten.
 • Identifisere og analysere brukertrender, for forskning, revisjon og rapportering
 • For å sende administrativ informasjon til deg: Vi kan komme til å bruke din personlige informasjon for å sende deg informasjon om endringer eller oppdateringer på Tjenesten og våre produkter og tilleggstjenester, samt informasjon om endring i våre vilkår og betingelser.

Det rettslige grunnlaget for de følgende behandlingene og formålene er ditt samtykke:

 • Tilby deg viktige nyheter, tilpasset innhold og individuell oppfølging av Tjenestene, for å gjøre Tjenestene mer relevant for dine interesser og behov.
 • Sende bekreftende notifikasjoner tilknyttet avtaler med helsepersonell.
3. Hvordan beskytter vi informasjonen din?

Braive har som behandlingsansvarlig ansvar for sikkerheten til dine personopplysninger med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, i henhold til artikkel 5 og artikkel 5.1 i personvernforordningen (GDPR).

Personopplysningene vi innhenter og bearbeider blir lagret på en sikker måte i henhold til GDPR. Tjenestene benytter et «Privacy by Design» format som tar hensyn til personvern i alle faser av prosessen.

Vi forhindrer uautorisert tilgang, modifisering og ulovlig ødeleggelse av informasjonen vi besitter. Vi benytter bransjestandardteknikker for å beskytte mot uautorisert tilgang til data om deg som vi lagrer, inkludert personopplysninger.

Vårt system vil automatisk slette data eldre enn fem år selv om du er en aktiv bruker.

4. Vil din informasjon deles med en tredjepart?

Den behandlede informasjonen lagres på servere som drives av Microsoft. En egen avtale mellom Microsoft og Braive styrer hvilken informasjon de har tilgang til, og hvordan den skal behandles.

Braive sine ansatte kommer kun i kontakt med dine personopplysninger i de tilfellene det er nødvendig for sikker drift av Tjenestene, og i tilfeller hvor du vil at våre ansatte skal hjelpe deg med å bruke Tjenestene.

Ansatte i Braive og Microsoft (som databehandler) er underlagt taushetsplikt.

Du beholder eierskap til de personopplysningene («Ditt innhold») du laster opp, og vi deler ikke Ditt Innhold til andre enn vår samarbeidende databehandlere og eventuelle tredjeparter som er tilknyttet et av våre forskningsprosjekt. Innholdet ditt forblir sikret til enhver tid, og er kryptert eller de-identifisert før det overføres til vår databehandler eller andre involverte tredjeparter.

For forskningsformål deler vi testresultater med forskningspartnere. Den utvalgte informasjonen kommer fra flere spørreskjemaer som ikke etterlater spor om respondentens identitet (for eksempel ID-nummer eller IP-adresse). For informasjon om våre forskningsprosjekter og partnere, gå til Om oss.

Dersom du har fått tilgang til tjenestens innholdsdatabase eller læringstjeneste («Abonnementstjeneste») gjennom et institusjons-sponset abonnement, et selskap, eller en annen forretningsenhet, kan visse bruksdata bli samlet inn via Abonnementstjenesten, for eksempel kan aggregert og anonymisert data om kurset du meldte deg på bli delt med institusjonen din i forbindelse med bruksanalyse, abonnementshåndtering, program-håndtering og testresultater, og i forbindelse med kostnadsfordeling og avdelingsbudsjettering. Informasjon, begrenset til en bekreftelse om at du har mottatt behandling i Braive, kan bli rapportert til ditt forsikringsselskap i de tilfeller hvor forsikringen krever registrering av skadesak for at du som kunde skal kunne motta tjenesten kostnadsfritt.

5. Hva er dine rettigheter i henhold til personvern?

Dersom det rettslige grunnlaget for vår behandling er ditt samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake ved å sende en e-post til [email protected].

Dersom du trekker ditt samtykke til behandling av personopplysninger mens du bruker Tjenestene, vil du miste tilgangen til innhold som krever at du er logget inn.

Enkelte funksjoner i Tjenestene (den såkalte Mentale Helsesjekken) inkluderer flere flervalgs spørreskjema, hvor kun automatisert behandling benyttes til å fastsette resultater og anbefalinger.

Du har rett til å få tilgang til dine lagrede personopplysninger. Du har også rett til å oppdatere eller endre feilaktige personopplysninger og rett til å slette personopplysninger. Hvis du vil se eller endre personopplysningene dine, eller dersom du vil trekke tilbake et tidligere avgitt samtykke og slette dine personopplysninger, vennligst send en e-post til [email protected] Vi vil svare deg innen 30 virkedager.

Tjenestene tillater at registrerte brukere får tilgang til egen kontoinformasjon og foreta rettelser eller oppdateringer ved innlogging når som helst. Når du er logget inn, har du tilgang til alle personopplysninger om deg som finnes i Tjenestene.

Hvis du mistenker at vi behandler personopplysningene dine ulovlig, har du rett til å klage til Datatilsynet (se www.datatilsynet.no). Vi setter likevel pris på om du henvender deg til oss først, slik at vi kan avklare eventuelle misforståelser.

Vårt system vil automatisk slette data eldre enn fem år selv om du er en aktiv bruker.

Hvis du etter fem år (uten å bruke Tjenestene) ønsker å logge på, må du opprette en ny brukerprofil.

6. Gjør vi endringer i personvernerklæringen?

Vår Personvernserklæring vil bli oppdatert regelmessig. Eventuelle endringer vil bli lagt ut på denne siden, og hvis endringene er vesentlige vil vi gi beskjed til deg. Vi anbefaler at du besøker denne siden på våre nettsider ofte nok til å holde deg oppdatert på eventuelle endringer.

7. Retningslinjer for bruk av informasjonskapsler

Disse retningslinjene for bruk av informasjonskapsler forklarer hvordan Braive (“vi”, “oss, og “vår”) bruker informasjonskapsler og lignende teknologi for å gjenkjenne deg når du besøker vår nettside https://braive.com/, (“Hjemmeside”). Her forklares hva denne teknologien er og hvorfor vi benytter oss av den. Du kan til enhver tid utøve dine rettigheter i henhold til punkt 5 [og 6] i personvernerklæringen når det gjelder kontroll og bruk av denne teknologien.

Hva er informasjonskapsler?

Våre nettsider bruker informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en tekstfil som lagres på din datamaskin eller mobiltelefon av serveren til Hjemmesiden. Informasjonskapsler blir brukt i stort omfang av de som drifter hjemmesider for at Hjemmesiden skal fungere, eller for at den skal fungere mer effektivt, såvel som å samle informasjon til rapporteringDe bidrar også til å spare på de valgene du gjør mens du navigerer på Hjemmesiden eller kommer tilbake til den på et senere tidspunkt. Du samtykker til bruken av informasjonskapsler så lenge du ikke reserverer deg mot dette. – Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren du bruker. Du kan også slette eksisterende cookies. Dersom du velger å slette eller ikke akseptere cookies kan du oppleve redusert funksjonalitet på Hjemmesiden.

Oversikt over informasjonskapsler:
 • Nødvendig: Nødvendige informasjonskapsler er helt essensielle for at nettstedet skal fungere. Disse informasjonskapslene sikrer grunnleggende funksjoner og sikkerhetsfunksjoner på nettstedet, anonymt.
 • Analytics: Analytiske informasjonskapsler brukes til å forstå hvordan besøkende interagerer med nettstedet. Disse informasjonskapslene bidrar med informasjon om ulike beregninger, for eksempel antall besøkende, fluktfrekvens, traffic source(?) osv.
 • Funksjonell: Funksjonelle informasjonskapsler bidrar til å utføre visse funksjoner, for eksempel å dele innhold fra Hjemmesiden på sosiale medier, samle inn tilbakemeldinger og andre tredjepartsfunksjoner.
 • Ytelse: Ytelsesbaserte informasjonskapsler brukes til å forstå og analysere de viktigste indeksene til Hjemmesiden, noe som gjør at Braive kan levere en bedre brukeropplevelse for alle besøkende.
 • Annonsering: Annonsebaserte informasjonskapsler brukes til å gi besøkende relevante annonser og markedsføringskampanjer. Disse informasjonskapslene sporer besøkende på tvers av nettsteder og samler inn informasjon for å gi tilpassede annonser.
 • Annet: Andre ukategoriserte informasjonskapsler er de som analyseres og som foreløpig ikke er klassifisert i en kategori.
This cookie list has been created and updated by the Cookie Policy Generator.