Ge dina anställda förmånen av god mental hälsa

Vi kartlägger dina anställdas välbefinnande och erbjuder uppföljning anpassad till deras individuella behov.

Ledande organisationer använder Braive

Anpassa behandlingen efter behov

Stärk ditt team

Ge dina anställda verktygen för att förstå, förbättra och upprätthålla sin mentala hälsa.

Förebygg sjukskrivning

Identifiera och adressera varningssignaler tidigt genom att erbjuda en högkvalitativ lösning för ett bättre mående.

Påskynda återhämtning

Förkorta sjukskrivning genom att stödja effektiva processer för återhämtning.

Insikter & Dokumenterade Resultat

50%

av sjukskrivningarna orsakas av mental ohälsa

100%

av användare svarade att tillgången till Braive var anledningen till att de sökte hjälp

4 veckor

är den genomsnittliga tiden det tar för våra användare inom företagshälsovården att gå från kliniska till subkliniska nivåer

Behandlingsresultat

Det är viktigt att mäta behandlingsutfall och att se att behandlingen som ges, ger resultat. Braive sammanställer och ger dig tillgång till resultaten av den behandling som dina anställda får.

Ta första steget mot en friskare, gladare arbetsstyrka.

Så här kan din organisation få tillgång till Braive

Braive samarbetar med några av de största aktörerna inom företagshälsovården i deras strävan att säkerställa en jämn och hög behandlingskvalitet. Vi tror att transparens och ett insiktsdrivet tillvägagångssätt är centrala nycklar för din organisations välmående. Kontakta oss för att få information om hur du kan få tillgång till Braive och få insikter om hur din organisation mår.

Genom företagshälsovården

Genom din hälsoförsäkring

Direkt genom ett avtal med Braive

Vad tycker våra användare
om Braive?