Mental helsesjekk

Badge mental health check step 1

Opprett konto

Badge mental health check step 2

Svar på spørsmålene

Badge mental health check step 3

Get recommendations

Begynn din mentale helsesjekk

Programkategorier

Effektive verktøy for velvære og prestasjon

Vi tilbyr evidens-baserte metoder og program som er tilpasset de utfordringene du står ovenfor. Du vil bli introdusert til historier om andre mennesker som har stått ovenfor lignende utfordring og du vil følge dem mens du lærer deg nye ferdigheter mot bedret velvære og prestasjon.

Få mer informasjon